Grønn Åre

Grønn Åre

Lavterskel aktivitet

Som en del av Groruddalssatsningen ønsket bydel Bjerke å etablere flere aktivitetsparker langs et grøntdrag mellom Veitvet og Vollebekk. I 2016 stod tre anlegg ferdig langs den eksisterende gangveien.

Byggherre: Oslo kommune
Tidsrom: 2015-2016
Omfang: 3 parker på totalt 1900 m2
Entreprenør: Bane- og Entrepenørservice AS og Skaaret Landskap AS

Alle bilder: Damian Heinisch

Et felles og lekent formspråk knytter de ulike anleggene sammen. Veitveitparken består av ulike platå med gummidekke og robuste lekeplassutstyr. Aktivitetssonene er avgrenset med brede sittekanter i betong.

Aktivitetsområdene har blitt en naturlig utvidelse av den eksisterende gangveien.

Et lekent anlegg rettet mot barn og ungdom.

Naboparken er et rent treningsanlegg med apparater egnet for utendørs trening.

Den eksisterende kulverten nedenfor Linderud skole ble transformert til en klatrepark. Den består av en klatrevegg, stålrails til skating og sittemøbler. Ungdom fra bydelen har dekorert flere av veggene til kulverten.