Grønnegata

Grønnegata

Grønnere Grønnegata

Grønnegata 6 er et leilighetsbygg fra 70-tallet i Homannsbyen, sentralt i Oslo. Bygget har gjennomgått en større rehabilitering med blant annet ombygging av fasader og nye balkonger. I bakgården, som i store deler ligger på kjellerdekke, er det i tillegg oppført et nybygg med 12 nye leiligheter.

  • Byggherre: Bjerke Eiendom
  • Tidsrom: 2019-2021
  • Omfang/kostnader: 1700 m2
  • Arkitekt: MAD Arkitekter
  • Rådgivere: B-Consult, Norconsult, VVS og Energi Consult AS
  • Alle foto: Damian Heinisch

Eksisterende bygg har forhage mot Grønnegata, hvor det har vært fokus på å skape en aktiv kant mot gata med fellesfunksjoner som oppholdsplasser, sykkelparkering og universelt utformet hovedadkomst til både eksisterende og nytt leilighetsbygg. Plantefelt skjermer mot leiligheter med private uteplasser i første etasje.

Et regnbed mot fortau sørger for at overvann i stor grad håndteres lokalt.

Før rehabiliteringen hadde bakgården ingen funksjoner og besto av takpapp rett på kjellerdekke. Utearealet er nå forvandlet til et frodig gårdsrom med blomstereng, staudebed, små flerstammede trær og plassbygde utemøbler. Smale grusstier tilgjengeliggjør hele gårdsrommet, og utvides enkelte steder til små fellesplasser for opphold, lek og aktivitet.