Harbitzalleen

Harbitzalleen

Blågrønt bomiljø

Som en del av byutvikling- og transformasjonsprosjekt på Skøyen i Oslo er området, som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium, utviklet til å bli et helt nytt bystrøk med torg, gatetun, boliger, butikker, servering, barnehage og kontor. Harbitzalleen er et helt nytt boligområde med frodige og funksjonelle uterom med gode forbindelser til de mere urbane byrommene ved Harbitz Torg.

Byggherre: Harbitzalleen Bolig
Tidsrom: 2016-2020
Omfang/ kostnader:
Entreprenør: WK
Arkitekt: MAKE Arkitekter
Rådgivere: Rambøll, Erichsen & Horgen AS,

Alle foto: Damian Heinisch

Et hovedfokus har vært å utnytte overvann som estetisk og funksjonelt virkemiddel, der overvann ledes på terreng og via åpne vannrenner til regnbed.

Uterommene er varierte og inviterer til ulik opphold og aktivitet.

For å ta opp høydeforskjell er det sentralt i området utformet et skrånende lekelandskap som også ivaretar trinnfri adkomst mellom uteområdene. Utformingen innbyr til både lek, aktivitet og opphold.

Høydeforskjellen er også utnyttet i et vannarrangement. Innslag av vann i anlegget gir uteområdet særpreg og tilfører sanselige opplevelser. Rennende vann lager vakker lyd og vil inspirere til bruk og lek.