Huseby skoler

Huseby skoler

Samlingspunkt for læring, lek og rekreasjon

Huseby barneskole, ungdomskole, kulturskole, og A.C.Møller tegnspråksenter startet med 1. plass i konkurranse i 2016. Prosjektet er et samarbeid med arkitektkontorene Spinn og Filter. Skolen er en del av Områdeløft Saupstad-Kolstad for å utvikle offentlige anlegg, infrastruktur, møteplasser og nabolag til bedre livskvalitet og helse for lokalsamfunn.

Huseby skoler ble tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris 2023.

Byggherre: Trondheim kommune
Tidsrom: 2017-2021
Omfang/kostnader: 14 daa
Arkitekt: Filter Arkitekter og SPINN Arkitekter
Rådgivere: Norconsult, Sweco
Entreprenør: Hent
Anleggsgartner: Din Gårdsplass

Alle foto: Damian Heinisch

Prosjektet består av ungdomsskole i nord, barneskole i sør, idrettsanlegg i terreng i vest, og fellesbygget som binder sammen alle 3 blokkene og fungerer som hovedinngang og fellesbygg. Dette utendørsrommet defineres av et torg med belegningsstein som strekker seg fra fellesbygg østover.

Bygningen består av 4 store sammenhengende bygg med fasader av vertikal trekledning i dyp rød farge, som gir en varm farge til stedet, spesielt om vinteren.

Mønsteret på torget er utarbeidet av kunstner Anne Helga Henning etter medvirkning fra elevene. Torget fungerer for både skole- og nabolagsbruk.

Flaten grenser til en kunstig ås som gir studenter og lokalsamfunn et nytt landskapelement. Sør og vest for barneskolen ligger hovedlekeplassen. Et spennende, komplekst terregnverk skaper en rekke bakker og terrenget er fylt med lekeaparater for både fantasifull og aktiv lek. Lekeplassen er en blanding av mange materialer, teksturer og farger som gir brukeren en eklektisk, men organisert opplevelse.

Toppen av lekeplassen møter en nord-sør-akse som fører bydelene til Saupstad sentrum og direkte adkomst til skolen via taket på idrettsanlegget. Nord for ungdomskolen er en øst-vestgående akse med treningsapparater og skisti om vinteren, og som samtidig fungerer som flomvei. Avrenning fra dette området samles i et stort regnbed i det nordøstlige hjørnet som krysses av en hevet gangvei i tre. Prosjektet ble ferdigstilt i 2021.