Hydroparken

Hydroparken

Et modernistisk anlegg

Hydroparken er et prosjekt utarbeidet i begynnelsen av 1960-tallet. Firmaets navn den gangen var “Grindaker og Gabrielsen”. Prosjektet ble utviklet i samarbeid med arkitekt Viksjø og maleren og grafikeren Odd Tandberg. Viksjø hadde vunnet en konkurranse om nytt administrasjonsbygg for Norsk Hydro, og kontaktet Morten Grindaker om samarbeidet med parken.

Byggherre: Norsk Hydro
Tidsrom: 1960-1963
Omfang/kostnader: Ca 5 daa
Kunstner: Odd Tandberg
Arkitekt: Erling Viksjø

Alle foto: Damian Heinisch

Hydroparken markerte et klart skille i norsk landskapsarkitektur, med sin sterke tilnærming til arkitektur og abstrakt kunst. Det var forventet den gangen på 1960-tallet at det skulle tegnes en romantisk park med frodige blomsterplantinger. I stedet tok Grindaker og Gabrielsen tak i byggets linjer og akser og laget et modernistisk anlegg.

Hydroparken markerte et klart skille i norsk landskapsarkitektur, med sin sterke tilnærming til arkitektur og abstrakt kunst.

Av elementene som ble innført, er de to frittstående skivemurene med steinmosaikk best kjent. Dette er store steiner innstøpt i betongblokker, som så ble skåret til skiver. Parken ble utnevnt til Årets grønne park i 1994.