Jessheim Dampsagparken

Jessheim Dampsagparken

En park for et aktivt byliv

Dampsagparken er en ny bypark i Jessheim sentrum. Parken har vært sentral i utviklingen av Sagabyen på den tidligere Dampsagtomta øst for jernbanestasjonen. En ny bydel med boliger, næring, bygate og park.

Grindaker vant i 2008 konkurranse om første byggetrinn, Saga Senter, i samarbeid med ØKAW Arkitekter, og har siden vært med i utviklingen av hele Sagabyen, fra regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og til oppfølging i byggeperioden.

Byggherre: Jessheim Byutvikling AS
Tidsrom: 2014-2019
Omfang/kostnader: 4 mill
Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Entreprenør: Nordby Maskin
Rådgivere: Øvre Romerike Prosjektering AS

Alle foto: Damian Heinisch

Dampsagparken er opparbeidet med grønne gressflater, horisontale og skrå, oppbrutt av gangveier og stier som ivaretar forbindelsen gjennom området. I aksen mot sentrum og rådhuset går hovedgangveien, som skal knytte bydelen sammen med Jessheim sentrum via en fremtidig forbindelse over jernbanen. De ulike delene av parken knytter seg til hovedaksene via mindre stier. Plasser med forskjellige funksjoner dannes ved sentrale punkter, som grillplass, lekeplass, oppholdsplasser, frukthage, staudehage og vannspeil som til sammen gir muligheter for et et aktivt byliv.

I aksen mot sentrum og rådhuset går hovedgangveien, som skal knytte bydelen sammen med Jessheim sentrum via en fremtidig forbindelse over jernbanen.