Klosterenga Økologiboliger

Klosterenga Økologiboliger

En oase i byen

I år 2000 stod Klosterenga Økologiboliger innflytningsklare. Det var, og er fremdeles, et foregangsprosjekt hvor målet var å tilby et energieffektivt og miljøvennlig bomiljø.

Byggherre: USBL
Tidsrom: 1997-2001
Omfang/kostnader: 1830 m2/ ca 9.mill.
Entreprenør: Tronslien as
Arkitekt: Arkitektskap as, GASA AS
Rådgivere: Jordforsk, Erichsen & Horgen AS, Seim & Hultgren AS, Elconsultteam AS

Alle foto: Damian Heinisch

Det har vært et mål å gjøre flest mulig flater biologisk aktive. Det er klatreplanter på fasader og pergolaer, og sedummatter på taket til alle utebodene. De fleste buskene og hekkene er nytteplanter, og under buskene ble det plantet jordbær. Alle materialer i gårdsrommet skal være varige. Det er konsekvent brukt granitt, grus, skifer og galvanisert stål. Alt treverk er ubehandlet lerk, en hard tresort som ikke trenger impregnering.

Gårdsrommet skal fremstå som en oase i byen. Det har vært et mål å gjøre flest mulig flater biologisk aktive.

En av bygningene har to separate kloakksystem. Ett leder sortvann direkte til byens kloakknett, det andre systemet leder gråvann til et renseanlegg i gårdsrommet. Her renses avløpsvannet med biologiske prosesser, uten bruk av kjemikalier. Det meste av renseprosessen skjer i tanker og filter nedgravd under leke- og oppholdsarealet i gårdsrommet.

Det har blitt lagt stor vekt på å gjøre de synlige delene av renseanlegget til en positiv kvalitet i gårdsrommet. En liten foss, bekker, vannspeil og våtmark med blomstrende vannplanter preger gårdsrommet.