Landøya Ungdomsskole

Landøya Ungdomsskole

Flerfunksjonell skolegård

Prosjektet er et resultat av en plan- og designkonkurranse i 2016. Som vinnere av konkurransen ble arkitekt og landskapsarkitekt engasjert i det videre prosjekteringsarbeidet.

Byggherre: Asker kommune
Tidsrom: 2016-2019
Omfang/ kostnader: 350 mil.
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS
Rådgivere: Rambøll, ECT, VA Consult AS m. fl.

Alle foto: Damian Heinsich

Uteanlegget tilknyttet nye Landøya skole er utformet med tanke på å innby til aktivitet og opphold. Prosjektet er utformet for ungdomsskoleelevenes daglige bruk, og skal fungere i friminutter, så vel som ved undervisning i teoretiske fag eller kroppsøving. I tillegg vil anlegget fungere som et møtested for beboere i nærmiljøet på ettermiddagstid og i helger, og er derfor tilpasset dette formålet.

Utformet med tanke på å innby til aktivitet og opphold.

Uteanlegget har en gjennomtenkt materialbruk med tanke på robusthet og slitestyrke. Regnbed er valgt som løsning for håndtering av overflatevann.

Anlegget er lagt til rette for fysisk aktivitet gjennom ballbinge, trening-/parcourelement, bordtennis, 100m løpebane, grusbane og lengdegrop, klatrevegg og hengekøyer for å nevne de mest framtredende elementene. I de fleste tilfeller er det sittemuligheter knyttet til aktivitetene, slik at det er lett å delta i det som skjer, selv om man skulle ønske å bare se på. I tillegg er det lagt opp til oppholdssoner i umiddelbar nærhet av inngangene, for å oppfordre elevene til opphold utendørs også i korte pauser.

Uteanlegget har en gjennomtenkt materialbruk med tanke på robusthet og slitestyrke. Regnbed er valgt som løsning for håndtering av overflatevann.