Lena Stasjonspark

Lena Stasjonspark

Inspirert av landbruk

Østre Toten kommune ønsket å aktivisere et område ved gamle Lena stasjon til en aktivitetspark for barn og unge. Området var allerede regulert til park og torg før Grindakers arbeider startet våren 2015. Grindaker laget et forprosjekt som tok for seg hele området. Videre har kontoret gjennomført detaljprosjektering og byggeoppfølging av første byggetrinn.

Byggherre: Østre Toten kommune
Tidsrom: 2015-2016
Omfang/kostnader: ca 8 mill.
Entreprenør: Brød. Gudbrandsen AS

Alle foto: Damian Heinisch

Konseptet for parken var å fremheve det gamle jernbanesporet som en tydelig gjennomgående linje med et lappeteppe av ulike materialer som symboliserer landbruket. Langs jernbanesporet ble den gamle perrongen forlenget og utformet som en trestripe med ulike akitviteter.

Konseptet for parken var å fremheve det gamle jernbanesporet.

I tilknytning til “trestripa” er det et gummidekke med ulike lekeapparater for barn i alle aldre. Lekeplassen har utstyr og gummidekke inspirert av landbruk. Mellom de eksisterende bjørketrærne er det en hinderløype for barn. Ved treningssenteret som ligger ved parken er det etablert et felt med utendørs treningsapparater.

Det er gjennomgående brukt materialer som betong, stål og tre. Vegetasjonen er inspirert av Lenas kulturlandskap med mye prydgress og engaktige stauder.