Li Ungdomsskole

Li Ungdomsskole

Tre paviljonger og temahager

Rehabilitering og nybygg på Li skole (8-10 trinn). Prosjektet består av totalrenovering av eksisterende skolebygg inklusive utomhusarealer samt tre nye paviljonger. Parkering og adkomstsoner er også oppgradert.

Grindaker har vært med i prosjektet fra forprosjekt til ferdig anlegg.

Byggherre: Nittedal kommune
Tidsrom: 2005-2009
Omfang/kostnader: 8 mill.
Entreprenør: Nordby Maskin
Arkitekt: Skjeseth & Solvang arkitekter as

Alle foto: Damian Heinisch

Klassetrinnene har fått sitt eget tuntre og sittekant i betong. I hver paviljong er det to atrier. Disse har fått forskjellig karakter i de tre paviljongene; glasshagen, bregnehagen og mosehagen.

Det er høy materialkvalitet og en variert plantebruk.

Skolegården har store flater som er delt opp av vegetasjons flater og nisjer med benker og bord. Det er høy materialkvalitet og en variert plantebruk.