Lindebergparken

Lindebergparken

Grønn tverrforbindelse

Prosjektet Lindbergparken inngår som en del av Oslo kommunes og Statens felles Groruddalsatsning og bygger på mulighetsstudien “Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie for en sammenhengende grønnstruktur fra Lindeberg til Rødtvedt”. Forbindelsen skal styrke en sammenhengende grønnstruktur i turveinettet fra marka og på tvers av Groruddalen. Lindebergbekken og Lindebergparken representerer et ledd i tverrforbindelsen.

Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tidsrom: 2014 – 2016
Omfang/kostnader: Entreprisekostnad ca 10 mill.
Entreprenør: Steen & Lund AS
Rådgivere: Hjellnes Consult AS

Alle foto: Damian Heinisch

Samtidig som prosjektet skal styrke turveiforbindelsen gjennom området, oppgraderes en eksisterende bydelspark til å inneholde mer attraktive møteplasser. Eksisterende akebakke forbedres og det anlegges en ny aktivitetsflate. Den nye aktivitetsflaten deles inn i to hovedsoner – ballplassen og treningsområdet. Det er lagt gummibelegg i ulike farger på deler av flaten. Resten av flaten er delvis malt asfalt.

Samtidig som prosjektet skal styrke turveiforbindelsen gjennom området, oppgraderes en eksisterende bydelspark til å inneholde mer attraktive møteplasser.

Ballplassen er utformet som en multibane som kan brukes til ulike ballaktiviteter sommerstid og skøyter vinterstid. Treningsområdet er møblert med treningsapparater og klatrevegger. En opphøyd terrengform i gummi, samt en fugleredehuske er plassert i området mellom ballplassen og treningsområdet. En rundløype er markert i dekket rundt hele aktivitetsflaten. Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt og har bistått byggherre med faglig oppfølging i byggeperioden. Grindaker har i tillegg hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder og ansvarlig søker.