Løkkehagen

Løkkehagen

Å komme hjem

Å komme hjem til Løkkehagen skal glede og begeistre beboerne. Det sentrale motivet i gårdsrommet er en stor gressplen tydelig avgrenset av felt med stauder, busker og trær.

Byggherre: JM Byggholt
Tidsrom: 2014-2017
Omfang/kostnader: 1830 m2/ ca. 9 mill
Entreprenør: JM Byggholt
Arkitekt: Spor arkitekter
Rådgivere: Jordforsk, Erichsen & Horgen AS, Seim & Hultgren AS, Elconsultteam AS

Alle foto:  Damian Heinsich

Å komme hjem til Løkkehagen skal glede og begeistre beboerne. Gangadkomst og praktiske hensyn som brannoppstillingsplasser er lagt parallellt med bygningene, utenfor avgrensede, private uteplasser. Disse arealene skal også tjene som lek- og aktivitetsarealer som paradis, boule, basket m.m. Harde flater består av asfalt, storgatestein, stabilisert grus og ubehandlet lerk. Det sentrale motivet i gårdsrommet er en stor gressplen tydelig avgrenset av felt med stauder, busker og trær. Det er lagt stor vekt på et rikt utvalg arter som skal skape frodighet og variasjon gjennom ulike årstider.

Å komme hjem til Løkkehagen skal glede og begeistre beboerne.

Utenfor og rundt bygningene er vegetasjonen mer sparsommelig og enkel, bestående av større buskfelt og engplanting for enklere skjøtsel.

Det var et krav fra kommunen at overflatevann skulle håndteres på egen grunn. Dette er løst ved åpne fordrøyningsgrøfter og basseng, som med egnet vegetasjon vil bidra som en positiv kvalitet.