Råholt Ungdomsskole

Råholt Ungdomsskole

Åpent trappeamfi

Råholt ungdomskole ligger i et skrånende åkerlandskap, hvor høydene er tatt opp i terrasser. Nivåene er gitt ulike funksjoner og uttrykk. På det nedre platået omgir en planting av fuglekirsebær parkeringsplassen. Det midtre platået består av en søtkirsebærlund, med sykkelparkering og ballplass.

Byggherre: Eidsvoll kommune
Tidsrom: 2002-2004, 2012-2015
Omfang/kostnader: 28 daa/120 mill
Entreprenør: Nannestad Gartneri AS (første byggetrinn)
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitkter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Et bredt og åpent trappeamfi leder til det øvre platået, med ballplasser, skateboardaktiviteter og møtesteder. Hjertet i bygget er et atrium, med kronetak av sibirlønn over sitteplassene.

Fire varierte atrier, med mose, stauder, klatreplanter og trær, ligger som smykker til klasserommene. Betong, sibirsk lerk, lys og stål er hovedmaterialene i anlegget. Prosjektet er et resultat fra 1. premie i en arkitektkonkurranse. Grindaker har deltatt gjennom hele prosjektet fra skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging. Kontoret ble i 2012 kontaktet på nytt for å prosjektere utvidelse av skolen som et nytt byggetrinn.