Sandvika Elvepromenade

Sandvika Elvepromenade

Bredt spekter av aktiviteter

Prosjektet er en del av Sandvikas elvepromenade. Transformasjonen skaper et attraktivt og frodig område med urbane kvaliteter som tilrettelegger for ferdsel og opphold for gjester og beboere i Sandvika. Utformingen og materialbruken er fleksibel i forhold til ulik bruk i nær og fjern framtid, og det er lagt vekt på tilgjengelighet for alle. 

Byggherre: Eiendom prosjekt, Bærum kommune
Tidsrom: 2008-2010
Omfang/kostnader: 350m strekning fra Rigmorbrygga til Kalvøybrua
Entreprenør: Skanska AS og Steen & Lund as

Alle foto: Damian Heinisch

Prosjektet er delt i tre langsgående soner: trebrygge, gang- og sykkelvei og oppholdssoner med vegetasjon og varierende typer belegg. Prosjektet er avgrenset mot Brambanis vei med en høy og kraftig kantstein. Trebrygga langs Sandvikselva er etablert på spunt og mudringsmasser.

En trappe-/amfikonstruksjon med rampe sikrer nærhet og universell tilgang til vannet. Belysningskonseptet artikulerer prosjektet samtidig som det fyller funksjonelle krav og tar hensyn til livet i sjøen. Mellom Brambanis vei og trebrygga er det etablert vegetasjon og oppholds-soner i kombinasjon med en gang- og sykkelveg.

Lyse granittskiver definerer de forskjellige arealene. Plantefelter og plenarealer skaper en frodig sone langs brygga, og de åpne plassene er velegnet til et bredt spekter av aktiviteter som forskjellige ballspill, lek på gummidekke, markeder og markeringer. Store skulpturelle tre- og granittbenker fungerer som kjørehindre og gir gode sitte- og oppholdsmuligheter.