Sofienberggata barnehage

Sofienberggata barnehage

Inkluderende lekeområde

To barnehager; Sjokoladefabrikken og Kråkeslottet holder til i bebyggelse tett inntil Sofienbergparken øst. Barnehagenes uteområde er en del av Sofienbergparken og er offentlig tilgjengelig utenom barnehagenes åpningstider. 

Byggherre: Oslo kommune, Omsorgsbygg
Tidsrom: 2015-2016
Omfang/kostnader: 3000 m2
Arkitekt: Heggelund & Koxvold AS
Entreprenør: Agro Anlegg AS
Rådgivere: Hjellnes Consult AS

Alle foto: Damian Heinisch

Ved utforming av lekeparken har man fokusert på å dra nytte av parkens flotte eksisterende vegetasjon og å benytte den naturlige skyggen disse trærne gir. Sofienbergparkens grasbakke er videreført og trukket inn i barnehagens ytre randsone, mens kjernen i barnehagen er mer opparbeidet. Plasstøpte betongkanter deler det sentrale området av parken inn i forskjellige aktivitetssoner og rammer inn det svakt terrasserede terrenget.

Rominndelingen som skapes av betongkantene gir plass til ulike lekeapparater. Her har vi vekslende underlag med støpte gummidekker, tredekker, kunstgress og sandbasseng. Stedvis nedsenkning av betongkantene inviterer alle inn i leken, og kantene i seg selv er gode elementer for fysisk utfoldelse. Utsiden av betongkantene er omkranset av en sykkelbane, med forbindelse til nye lek- og oppholdssoner. Med gangport i både øst og vest, som forbindes med gruslagte gangstier, sikres god adkomst til barnehagenes samlingsplass og vognparkering. Tre uteboder er ført opp i randsonen av området for å dekke barnehagenes bruksbehov.

Grindaker har tegnet forprosjekt, komplett detaljprosjekt og har bidratt med faglig oppfølging i byggeperioden.