Sørenga D1b-1

Sørenga D1b-1

Aktivitet og avslapning

Gårdsrommet i kvartal D1b-1 fungerer som uteareal for beboerne i gården, samtidig som det er åpent for besøkende til Sørenga. De fleste innganger til bolig er fra gårdsrommet, og det har vært en viktig utfordring å skape et gårdsrom som fungerer godt både som atkomstsone og som oppholdsareal. I tillegg har det vært et krav at gårdsrommet skal utformes universelt, og at det må ha kvaliteter for mennesker i alle aldre. Det er satt av arealer både for lek, aktivitet, rolig opphold og avslapning, samt praktiske funksjoner som sykkelparkering.

Byggherre: Sørenga Utvikling KS
Tidsrom: 2009-2012
Omfang/kostnader: Del av totalentreprise
Entreprenør: AS Ingeniør Gunnar M. Backe
Arkitekt: MAD Arkitekter

Alle foto: Damian Heinisch

Plantekasser i cortenstål rammer inn fellesarealet, og skjermer private uteplasser. For selve fellesarealet tilsåes en stor, oval, delvis hevet plantekasse med gress. Her er det satt av plass til et stort tuntre som vil bli senterpunkt i gårdsrommet. Jordvolum for tuntreet er spart ut i underliggende parkeringskjeller.

På grunn av parkeringskjeller er gårdrommet opparbeidet på betongdekke. Gode tekniske og tverrfaglige løsninger har vært viktige for å få til tilfredsstillende løsninger omkring f.eks. avvanning. Plantefelt i hevede kasser av cortenstål har blitt benyttet, for at plantene skal få gode jorddybder og vekstvilkår. Grindaker har deltatt i prosjektet fra forprosjekt til ferdig anlegg.