Sørenga D1b-2

Sørenga D1b-2

Universielt utformet

Gårdsrommet i kvartal D1b-2 fungerer som uteareal for beboerne i gården, samtidig som det er åpent for besøkende til Sørenga. Alle innganger til bolig er fra gårdsrommet, og det har vært en viktig utfordring å skape et gårdsrom som fungerer godt både som atkomstsone og som oppholdsareal. I tillegg har det vært et krav at gårdsrommet skal utformes universelt, samtidig som det må ha kvaliteter for mennesker i alle aldre. Det er satt av arealer både for lek, aktivitet, rolig opphold og avslapning, samt praktiske funksjoner som sykkelparkering.

Byggherre: Sørenga Utvikling KS
Tidsrom: 2009-2011
Entreprenør: AS Ingeniør Gunnar M. Backe
Arkitekt: LPO Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

For beboere i første etasje ligger det private uteplasser inn mot fasadene. Disse følger byggets formspråk og materialpalett, og skiller seg visuelt fra det sentrale fellesområdet. Vegetasjon er med på å skjerme plassene, men det har samtidig vært fokus vegetasjonsvalg som gir mulighet for utsyn for slik å stimulere til sosial interaksjon.

På grunn av parkeringskjeller er gårdsrommet opparbeidet på betongdekke. Gode tekniske og tverrfaglige løsninger har vært viktige for å få til tilfredsstillende løsninger omkring f.eks. avvanning. Plantefelt i hevede kasser av cortenstål og tegl har blitt benyttet for at plantene skal få gode jorddybder og vekstvilkår.