Sørenga fellesarealer

Sørenga fellesarealer

Fleksibel park

I utformingen av parken er det hentet inspirasjon fra den særegne geologiske historien til Indre Oslofjord.
En “forkastning”, en gjennomgående kant i naturstein, deler parken i to nivåer. Det øvre nivået skal illudere grunnfjellet som på Nesodden og Ekebergskrenten, med en frodig vegetasjonsbruk og terrengforming.

Byggherre: Sørenga Utvikling KS (parken), Bjørvika infrastruktur (Havnepromenade)
Tidsrom: 2009-2017
Omfang/kostnad: 25 mill.
Entreprenør: Steen & Lund AS (parken), AF Anlegg AS (Havnepromenade)

Alle foto: Damian Heinisch

I lengderetningen deles parken i tre deler, der to av delene benyttes som barnehage på dagtid. Alle parkdelene vil være tilgjengelig for allmennheten på kveldstid og i helger.  De tre parkdelene knyttes sammen visuelt ved gjennomgående lik material- og vegetasjonsbruk. Det benyttes robuste naturmaterialer som naturstein og tre.

Sentralparken innbyr til aktiviteter og opphold for beboere og besøkende, unge og gamle, på kveldstid og dagtid, og sommer så vel som vinter. Parken er fleksibel i den forstand at den utformes på en måte som legger til rette for ulik tolkning av hva rommene, flatene og elementene kan brukes til.

Grindaker har vært med på prosjektet fra skisseprosjekt og frem til ferdig bygget anlegg. Kontoret har vært ansvarlig søker for Sentralparken, og har utarbeidet arbeidsgrunnlag for søndre Havnepromenade og beplantningsplan for Sørenga sjøbad.