Staversletta

Staversletta

Bo på platået

Staversletta ligger mellom et etablert villaområde og jordbrukslandskapet på Tanumplatået med utsikt over Oslofjorden. Boligene er plassert med tanke på utsikten mot sør og øst mens det er bevart en buffersone med eksisterende vegetasjon mot Billingstadveien/Vestmarkveien i nord og vest.

Byggherre: Solon Eiendom/
Tanum Boligutvikling
Tidsrom: 2018-2022
Omfang/kostnader: 38 daa
Arkitekt: HRTB
Rådgivere: PÖYRY
Entreprenør: Lierhus AS
Landskapsentreprise: Brevik maskinentreprenør

Alle foto: Damian Heinisch

Sentralt i området er det fellesarealer for lek og opphold. Det er også anlagt et utendørs anlegg med treningsapparater og et felleshus for trening/smørebod etc. Det har vært fokus på lokal overvannshåndtering med fordrøyning i regnbed og på terreng.