Tartu Downtown Cultural Centre

Tartu Downtown Cultural Centre

Der kultur møter natur i Tartu

I samarbeid med Studio ARGUS, SaFa Studio og ZPF Structure deltok Grindaker i en internasjonal arkitekturkonkurranse for etablering av et kultursenter og park i det historiske bysenteret i Tartu, Estland. Målet med konkurransen var å finne den beste løsningen for et bygg med variert og svært krevende romprogram med bl.a. bybibliotek og kunstmuseum, med et helhetlig, mangfoldig og levende park- og byrom rundt.

Oppdragsgiver: Tartu City Government
Tidsrom: 2023
Arkitekt: Studio ARGUS (Estland) SaFa Studio (Frankrike)
Rådgivere: ZPF Structure AG (Sveits)

En spennende samt krevende premiss var å innpasse kultursenteret i den gitte beliggenheten i det historiske gamlebyen og eksisterende park på en skånsomt samt funksjonelt måte. Like viktig var å forsterke landskapsøkologiske forbindelser i området ved å koble parken med omkringliggende grønnstruktur, spesielt med Emajõgi-elven.

Forslaget innebærer en myk, nesten usynlig, overgang fra parklandskap til taklandskap med både allmenn tilgjengelige terrasser for opphold og biotoptak med samme vegetasjonstyper som i i parken. En lett brokonstruksjon over trekronene i parken skaper en alternativ kobling til elven og skaper nye opplevelser av parken.

Et organisk stisystem erstatter eksisterende rigid geometri og leder folk gjennom ulike vegetasjonstyper og rom. En skarp akse henviser til en historisk gate som med tiden har forsvunnet. Den er gjort til et sentralt element som kobler gamlebyen og parken med elven og bryter den ellers myke geometrien.

Eksisterende trær langs den historiske aksen er skånsomt bevart og synligjør historiske lag i parken.