Viktoriagården

Viktoriagården

God atmosfære

Victoriagården ligger vestvendt mot Sandvikaelva i Sandvika sentrum. Prosjektet består av 99 leiligheter samt 3300 m2 kontorlokaler og forretningslokaler samlet i fire bygninger på et felles underjordisk garasjeanlegg. På gateplan langs Løkketangen mot Sandvikaelva er det anlagt en forplass som fungerer som inngangs-parti og utstillingsplass for forretninger, samt uteservering for café. 

Byggherre: Veidekke Entreprenør
Tidsrom: 2005-2009
Omfang/kostnader: 3800 m²
Entreprenør: Veidekke Entreprenør / S. Rennesund
Arkitekt: LOF Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

I gata er det lagt saget storgatestein som demper hjulstøy. Det er plantet tre kirsebærtrær mot gata foran caféen. Økonomiatkomsten og parkeringen for næringslokalene i det bakre bygget har kjøreatkomst via en kjørerampe opp fra Løkketangen.

Frodig vegetasjon omkranser denne. Det er også en kjørbar forbindelse ut til Kinoveien med vegetasjon på begge sider. Den skiller det bakre bygget fra de tre fremre. Gårdsrommet og det bakre næringslokalet ligger en etg over gateplan. Mellom byggene er det anlagt et felles gårdsrom med gangatkomst til alle inngangene, sykkelparkering og leke- og uteoppholdsareal for boligene. Leilighetene på inngangsnivå har terrasser mot gårdsrommet. Frodig vegetasjon langs gangvegene og mot de private arealene er romdannende og skaper en god atmosfære. Grindaker arbeidet med prosjektet gjennom hele detalj- og byggefasen.