Villa Gruppo

Villa Gruppo

Naturpreget uteareal

Arkitekt Stein Halvorsen var engasjert for å utvikle en eiendom i Doktor Holmsvei 13 i Holmenkollåsen. Det ble regulert og byggemeldt tre villaer med lik typologi og materialpalett. Grindaker AS ble engasjert for å tegne utearealene for den ene villaen.

Byggherre: Privat
Tidsrom: 2003-2006
Entreprenør: Bjerke og Svendby AS (anleggsgartner)
Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Huseier ønsket et naturpreget uteanlegg og det ble prosjektert og bygget et naturlig terreng med stedegen skogsvegetasjon rundt huset. I atriet mellom bygnings-kroppene er det en nøktern skiferterrasse med et nedfelt speilbasseng ytterst. Fra bassenget renner et naturlig bekkefall til en liten dam oppå garasjetaket.

Garasjen ligger i sin helhet under terreng med en frontvegg forblendet med Hardangerskifer. Det er også benyttet Hardangerskifer i trapper, stier og i bekkefallet.

For å få til naturlig skogsvegetasjon ble det flyttet torv med påstående blåbærlyng, røsslyng og tyttebær i tillegg til naturlige grasarter og mose. Noen eksisterende furutrær ble bevart og noen nye ble plantet. Takene har sedumdekke. Den naturlige vegetasjonen har utviklet seg i forhold til lystilgang og fuktighet, og gir nå inntrykk av et naturlig skogdekke.