Voksenhagen Borettslag

Voksenhagen Borettslag

Frodig bilfritt miljø

Voksenhagen borettslag er et boligområde med 50 rekkehusleiligheter på Voksen i Oslo. Området grenser mot Landingsveien i vest, friområde i øst og er beliggende i slakt hellende terreng mot syd og øst. Bebyggelsen består av hvitpussede murhus i enkelt kubisk formspråk. Husene er organisert slik at de skaper variasjon i uterommene og er bl.a. med på å danne rom rundt mindre tun. Grindaker har vært med i prosjektet fra forprosjekt til ferdig bygget anlegg.

Byggherre: OBOS Nye Hjem AS
Tidsrom: 2010-2012
Omfang/kostnader: Ca. 7 mill
Entreprenør: Skanska Norge AS
Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb

Alle foto: Damian Heinisch

En hovedvei slynger seg på langs mellom bebyggelsen. Tunene har forskjellig form, størrelse og innhold, med sittegrupper, benker, sandkasser og inviterer til forskjellig bruk. Atkomst til boligene går via tunene. Stier fra boligområdet knytter seg til gangsti i friområdet og skaper forbindelser også på tvers av området.

Tunene har forskjellig form, størrelse og innhold, med sittegrupper, benker, sandkasser og inviterer til forskjellig bruk.

Eksisterende vegetasjon i randsonen er søkt bevart på best mulig måte og ny beplantning er tilført i form av blomstrende frukttrær, hekker, bærbusker, stauder, prydgress, klatreplanter og gressflater. Overflatevann ledes i vannrenne langs hovedveien via lekeplass med vannlek, gjennom området og til fordrøyningsmagasin. Alle boligene har takterrasse og utgang til egen hagedel. For å skjerme beboerne fra støy fra veien er det bygget en støyvoll i form av en torvvoll, noe som også bidrar til å skape frodighet. Det er lagt opp til tilnærmet bilfritt miljø med felles underjordisk garasjekjeller.