Wang Ung

Wang Ung

Grønne kvaliteter

Wang Ung er en privat ungdomsskole for 360 elever som driver med toppidrett. Den nye skolen ligger sentralt til på Hasle i Oslo. Det er en premiss at skolens utearealer skal sambrukes med Hasles innbyggere.

Byggherre: Høegh Eiendom AS
Tidsrom:   2016-2018
Kostnader utearealer: Entreprisekostnad utomhus ca 4 mill.
Entreprenør: AF-gruppen
Arkitekt: LOF Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

I skolegården er det fokus på de grønne kvalitetene og på rekreasjon, da skoleelevene driver aktivt med idrett på flere andre areanaer. Sentralt i skolegården er et amfi og en åpen plass for ballspill og som samlingsplass. Det er etablert plantearealer i et uformelt formspråk som skjermer og skaper mindre soner. Disse er bygget opp med aktive kanter hvor elevene kan sitte, møtes, lese eller leke.

På skolebyggets 4. og 5. etg er det etablert en yogahage og en urtehage. Takhagene blir benyttet i undervisningen og som skolegård. Her har elevene selv vært med på å snekre insekthotell, flaggermushotell og fuglekasser etter våre tegninger. Skolebygget er miljø-
klassifisert i henhold til BREEAM-NOR VERY GOOD. Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært forprosjekt og detaljprosjekt, samt noe faglig oppfølging i totalentreprisen.

Elevene har selv vært med på å snekre insekthotell, flaggermushotell og fuglekasser etter våre tegninger.