Krydderhagen

Krydderhagen er et større boligområde på Hasle, beliggende på Vinmonopolets gamle tomt. Prosjektet består av delområde A - E, og inneholder i tillegg park og barnehage. Området er en del av Hasle Linje, med boliger, kontor, forretninger, kafeer, hotell og ungdomsskole. Hasle Linje inngår i en overordnet grønn struktur som skal koble Hovinbyen sammen.
Prosjektet består av frittliggende blokker, gruppert i tun, der hvert delfelt har et halvprivat gårdsrom, mens hele boligprosjektet er knyttet sammen med bilfrie interngater. Det er lagt vekt på å gi både gårdsrom og fellesareler et mest mulig grønt preg.

Prosjektet grenser mot eldre villabebyggelse og gamle, bevarte industribygg i tegl. Sentralt på området ligger Vinmonopolets gamle administrasjonsbygg, samt det gamle pipebygget.

Prosjektets materialbruk er tilpasset den gamle bebyggelsen, med fasadematerialer i hvit puss og rød tegl, samt bruk av grusdekker og gatestein. Tilsammen bidrar dette til at prosjektet glir naturlig inn i omgivelsene.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært forprosjekt og detaljprosjekt, samt oppfølging i byggeprosessen.

Byggherre:  Haslemann AS
Tidsrom:   2013- 2019
Omfang/ kostnader: ca 31 daa
Entreprenør:  AF-gruppen Norge AS
Arkitekt:   Dyrvik Arkitekter AS
Anleggsgartner:  Braathen Landskapsentrepenør AS
Rådgivere:  Rambøll 

Alle foto: Damian Heinsich