Klosterenga økologiboliger

Gårdsrommet skal fremstå som en oase i byen. Det har vært et mål å gjøre flest mulig flater biologisk aktive. Det er klatreplanter oppover fasader og på pergolaer, og sedummatter på taket til alle utebodene. Hekker og de fleste busker er nytteplanter. Under hekkene plantes jordbær som bunndekkeplante. Alle materialer i gårdsrommet skal være varige, sunne og mulig å bruke på nytt. Det er konsekvent brukt granitt, grus, skifer og galvanisert stål. Alt treverk som benyttes er ubehandlet lerk. Dette er en tresort som er svært hard, og som ikke trenger impregnering. Belysningen søker å fremheve detaljer i gårdsrommet ved rettet og fokusert lys.

En av bygningene, har to separate kloakksystem. Ett leder sortvann, vann fra toalettene, direkte til byens kloakknett, og videre til kommunalt renseanlegg. Det andre systemet leder gråvann, alt annet avløpsvann, til et renseanlegg i gårdsrommet. Her renses avløpsvannet med biologiske prosesser, helt uten bruk av kjemikalier. Det meste av renseprosessen skjer i tanker og filter nedgravd under lekeplassen og sitteplassen.

Det har blitt lagt stor vekt på å gjøre de synlige delene av renseanlegget til en positiv kvalitet i gårdsrommet. En liten foss, bekker, vannspeil og våtmark med blomstrende vannplanter vil prege gårdsrommet.

Byggherre: USBL
Tidsrom: 1997-2001
Omfang/kostnader: 1830 m2/ ca 9.mill.
Entreprenør: Tronslien as
Arkitekt: Arkitektskap as, GASA AS
Rådgivere: Jordforsk, Erichsen & Horgen AS, Seim & Hultgren AS, Elconsultteam AS

Alle foto: Damian Heinisch