Urtehagen

Urtehagen ligger på Fjellstrand i Nesodden kommune.

    Området har til sammen 47 boliger som er fordelt på:
  • 13 rekkehus i 2 etasjer med en grunnflate på ca. 40m2
  • 14 rekkehus i 2 etasjer med en grunnflate på ca. 45m2
  • 11 eneboliger i 1,5 etasje med en grunnflate på ca.57m2
  • 9 eneboliger i 2 etasjer med en grunnflate på ca. 57m2

Grindaker sin oppgave har vært å utarbeide regulerings-plan med bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjons-plan for området. En viktig del av prosjektet har vært å tilpasse boliger, vei og plasser til terrenget på best mulig måte. Bevaring av vegetasjon har vært en viktig del av oppgaven. Eneboligene er kjedet sammen med bod og carport.

Boligene har atkomst fra Marikloppa via en felles atkomstvei som går i en slynge rundt høyeste området på tomta.

Alle hus har parkering av egen bil på tomta. 23 boliger har også plass til gjesteparkering på egen tomt. Alle boligene har en privat uteplass mot sør eller vest.

Det er et felles grøntområde sentralt i feltet på den høyeste kollen. Området er benyttes til lek og opphold for barn og voksene. I store deler av dette området er det bevart eksisterende vegetasjonen. Mellom rekkehusene er det avsatt arealer til små sandlekeplasser.

Byggherre: Bo Klokt AS
Tidsrom: 2007-2010
Omfang/kostnader: Ca 15 daa
Arkitekt: Myresjøhus AS

Alle foto: Damian Heinisch