Landøya skole

Grindaker ble sammen med Terje Grønmo Arkitekter og Veidekke kåret som vinnere i en samspillskonkurranse om ny ungdomsskole i Asker. Som vinnere av konkurransen ble arkitekt og landskapsarkitekt engasjert i det videre prosjekteringsarbeidet.

Uteanlegget tilknyttet nye Landøya skole er utformet med tanke på å innby til aktivitet og opphold. Prosjektet er utformet for ungdomsskoleelevenes daglige bruk, og skal fungere i friminutter, så vel som ved undervisning i teoretiske fag eller kroppsøving. I tillegg vil anlegget fungere som et møtested for beboere i nærmiljøet på ettermiddagstid og i helger, og er derfor tilpasset dette formålet. Anlegget er lagt til rette for fysisk aktivitet gjennom ballbinge, trening-/parcourelement, bordtennis, 100m løpebane, grusbane og lengdegrop, skatelandskap, klatrevegg og hengekøyer for å nevne de mest framtredende elementene. I de fleste tilfeller er det sittemuligheter knyttet til aktivitetene, slik at det er lett å delta i det som skjer, selv om man skulle ønske å bare se på.

 

Videre er det lagt opp til oppholdssoner i umiddelbar nærhet av inngangene, for å oppfordre elevene til opp-hold utendørs også i korte pauser. Uteanlegget har en gjennomtenkt materialbruk med tanke på robusthet og slitestyrke.

Regnbed er valgt som løsning for håndtering av overflatevann.

Byggherre:  Asker kommune
Tidsrom:   2016
Arkitekt:   Terje Grønmo Arkitekter AS
Entreprenør:  Veidekke, Drammen