Holmlia PressPlay

PressPlay er en aktivitets- og parkourpark på Holmlia. Aktivitetsflaten er bygget opp av puslespillbrikker som skal symbolisere alle menneskene på Holmlia.

Forprosjekt og detaljprosjekt er laget av Grindaker landskapsarkitekter i samarbeid med barn og unge på Holmlia. Prosjektet er støtte av Oslo-Sør midlene og Sparebankstiftelsen. Prosjektet sto ferdig i mai 2014.

Byggherre: Oslo kommune, BYM
Tidsrom: 2013-2014
Omfang/kostnader: Ca. 1 daa/ Ca. 6 mill
Entreprenør: Torstein Sjaker AS

Alle foto: Damian Heinisch