Hydroparken

Hydroparken er et prosjekt utarbeidet i begynnelsen av 1960-tallet. Firmaets navn den gangen var “Grindaker og Gabrielsen”. Prosjektet ble utviklet i samarbeid med arkitekt Viksjø og maleren og grafikeren Odd Tandberg. Viksjø hadde vunnet en konkurranse om nytt administrasjonsbygg for Norsk Hydro, og kontaktet Morten Grindaker om samarbeidet med parken.

Hydroparken markerte et klart skille i norsk landskapsarkitektur, med sin sterke tilnærming til arkitektur og abstrakt kunst. Det var forventet den gangen på 1960-tallet at det skulle tegnes en romantisk park med frodige blomsterplantinger. I stedet tok Grindaker og Gabrielsen tak i byggets linjer og akser og laget et modernistisk anlegg. Av elementene som ble innført, er de to frittstående skivemurene med steinmosaikk best kjent. Dette er store steiner innstøpt i betongblokker, som så ble skåret til skiver. Parken ble utnevnt til Årets grønne park i 1994

Byggherre: Norsk Hydro
Tidsrom: 1960-1963
Omfang / kostnader: Ca 5 daa
Kunstner: Odd Tandberg
Arkitekt: Erling Viksjø

Alle foto: Damian Heinisch