Lindebergparken

Prosjektet Lindbergparken inngår som en del av Oslo kommunes og Statens felles Groruddalsatsning og bygger på mulighetsstudien “Grønn tverrforbindelse i Groruddalen - mulighetsstudie for en sammenhengende grønnstruktur fra Lindeberg til Rødtvedt”. Forbindelsen skal styrke en sammenhengende grønnstruktur i turveinettet fra marka og på tvers av Groruddalen. Lindebergbekken og Lindebergparken representerer et ledd i tverrforbindelsen.
Samtidig som prosjektet skal styrke turveiforbindelsen gjennom området, oppgraderes en eksisterende bydelspark til å inneholde mer attraktive møteplasser. Eksisterende akebakke forbedres og det anlegges en ny aktivitetsflate. Den nye aktivitetsflaten deles inn i to hovedsoner - ballplassen og treningsområdet. Det er lagt gummibelegg i ulike farger på deler av flaten. Resten av flaten er delvis malt asfalt.

Ballplassen er utformet som en multibane som kan brukes til ulike ballaktiviteter sommerstid og skøyter vinterstid. Treningsområdet er møblert med treningsapparater og klatrevegger. En opphøyd terrengform i gummi, samt en fugleredehuske er plassert i området mellom ballplassen og treningsområdet. En rundløype er markert i dekket rundt hele aktivitetsflaten. Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt og har bistått byggherre med faglig oppfølging i byggeperioden. Grindaker har i tillegg hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder og ansvarlig søker.

Byggherre:  Oslo kommune Bymiljøetaten
Tidsrom:   2014 - 2016
Omfang/ kostnader: Entreprisekostnad ca 10 mill.

Entreprenør: Steen & Lund AS
Rådgivere:  Hjellnes Consult AS

 

Alle foto: Damian Heinisch