Kjærlighetsstien

Som en del av Gatebruksplanens overordnede mål om å gjøre Oslo sentrum mer tilgjengelig og attraktiv for myke trafikanter, er Kjærlighetsstien blitt oppgradert.

Planområdet inngår i Riksantikvarens “NB-register” for områder hvor det foreligger nasjonale verneinteresser i by.

Et overordnet mål  har vært å ta vare på det grønne og frodige uttryket som er i dette området. Samtidig ønsket vi å åpne opp slik at stien oppleves som trygg å ferdes på. Langs hele Kjærlighetsstein er plantet ny bunndekkebeplantning, og de fineste trærne bevart. 

Kjærlighetsstien er bratt og forseres med en eseltrapp med sidestilt sykkelrampe i bunnen av bakken. Det er tilstrebet en universell utforming i den grad det er mulig. Stien har fått rekkverk med håndløpere på det bratteste partiet og det er satt opp hvilebenk mitt på stien. Det er ny belysning i hele stiens lengde, fra Maridalsveien i sør til Telthusbakken i den nordre enden av stien.

Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt, og har bistått med faglig oppfølging i byggeperioden.

Byggherre:  Bymiljøetaten, Oslo kommune
Tidsrom:   2015-2016
Omfang/ kostnader: ca 3 mill.
Entreprenør:  NCC
Rådgivere:  ViaNova Plan og trafikk AS, Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS, Geovita AS, Electronova AS

Alle foto: Damian Heinisch