Eidsvoll 1814

I forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum skal Eidsvollsbygningen settes i stand slik anlegget i følge kildegranskningen antas å ha sett ut i 1814.  Det samme gjelder i utgangspunktet for parken omkring, men denne tilbakeføres med utgangspunkt i Mortensens parkplan anno 1860 på grunn av manglende kilder.

Prosjektet omfatter utredning av tre alternativer for tilbakeføring på bakgrunn av kildegranskning og hage-
arkeologiske undersøkelser, utarbeidelse for parkplan med utgangspunkt i valgt alternativ,  utarbeidelse av treplan, kostnadsoverslag, samt skissering av løsninger for
universell utforming av anlegget.

Ingeborg Mellgren-Mathiesen ved Arkadia landskap er fagansvarlig og har stått for den historiske tilnærmingen. Grindaker har primært utarbeidet illustrasjoner og prosjektert nye løsninger i henhold til de historiske rammene.

Byggherre:  Statsbygg
Tidsrom:   2007-2010
Ansvarlig historisk anlegg: Ingeborg Mellgren-Mathiesen

Alle foto: Damian Heinisch