Dr. Wendts hage

Grindaker har vært engasjert av Thongård i forbindelse med planlegging av nytt torg, park og gårdsrom for boligprosjektet Dr. Wendts hage på Skårer i Lørenskog.

Grindaker har tidligere vært engasjert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området i 2009. Den gangen var Grindaker ansvarlig for utarbeidelse av illustrasjonsplan.

Torget er et viktig bindeledd mellom flere grøntområder og gangforbindelser i området og et sentralt møtested på Skårer. Gulvet på torget består av et samlende “teppe” som brytes opp av nedsenkede og opphøyede plantefelt og sitteelementer.

Overvannshåndtering har vært sentralt i prosjektet, som også inkluderer bekkeåpning, to vannspeil, og flere fordrøyningsarealer.

Byggherre:  Thongård AS
Tidsrom:   2016- 2019
Omfang/ kostnad:  LARK kontraktsverdi ca 500.000,-
Arkitekt:    LPO arkitekter AS
Entreprenør:  Veidekke Entreprenør AS

 

Alle foto: Damian Heinisch