Barneminnelund Vestre Gravlund

Barneminnelund Vestre Gravlund

Ro og ettertanke

Barneminnelunden på Vestre Gravlund sto ferdig høsten 2016. Minnelunden ligger i et veletablert område på gravlunden, omkranset av store trær og grusstier. Vi ønsket å skape en minnelund som gjenspeiler barns lekenhet samtidig som det er en plass for ro og ettertanke.

Byggherre: Gravferdsetaten Oslo kommune
Tidsrom: 2016
Omfang/ kostnader: ca 1,5 mill
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS

Alle foto: Damian Heinisch

Minnelunden er utformet med et sammenhengende granittdekke rundt gressplenen med kistegraver. Store staude- og buskfelt avgrenser minnelunden mot veien og eksisterende gravfelt, og skaper et rom rundt minnelunden. Granittgulvet avsluttets uten kanter mot gresset og er lagt med ulike lengder for variasjon. Deler av granittdekket er lagt som tråkkheller i gresset.

Barns lekenhet har også vært et tema i plantevalget og det er brukt blomstrende stauder og busker som tiltrekker seg sommerfugler.

Noen av staudefeltene har blant annet prestekrager og stauder som er egnet til å plukke, inspirert av blomsterenger. På minnelunden finner man blomsterholdere hvor man kan sette blomster, enten enkeltblomster man har plukket selv eller medbragte buketter. I tillegg finner man små hus i stål for lys, bamser og andre gjenstander man ønsker å sette igjen. Husene er plassert lavt slik at de også er tilgjengelig for barn.

Grindaker har tegnet forprosjekt, komplett detaljprosjekt og bistått med faglig oppfølging i byggeperioden.