Slagen kirkegård

Slagen kirkegård

Utsikt over kulturlandskapet

Med behov for flere, alternative gravformer, ønsket Tønsberg Kirkelig Fellesråd å etablere en felles navnet minnelund på Slagen kirkegård. I tillegg var det behov for en oppgradering av et eldre gravfelt med ny vegetasjon og forbedret drenering mellom gravrekkene.

Byggherre: Tønsberg kirkelige fellesråd
Tidsrom: 2013-2015
Omfang/kostnader: Entreprisekostnad ca 2 mill.
Entreprenør:  Håkonsen og Sukke landskapsentreprenør AS

Alle foto: Damian Heinisch

Minnelunden ligger fint plassert i terrenget foran kirken og med utsikt over kulturlandskapet.

Minnesmerket for minnelunden er utformet som en vegg av Røyken-granitt. Ved å behandle overflaten på steinen ulikt, oppstår en fin sjattering i minneveggen. Steinen harmonerer med  fargene på teglsteinen i kirken. På minneveggen monteres navneplater i glass. Det er både blomsterhylle og en integrert hylle for lys i minneveggen.

Gravfeltet ved det gamle kapellet ble hevet i sin helhet med utbedret terrengfall for en bedre drenering.  I tillegg fikk gravfeltet en oppgradert innhengning med ny port, natursteinsmur og belysning.

Grindaker har jobbet med skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, byggeoppfølging og har også ungert som byggeleder. Minnelunden har blitt godt mottatt som en alternativ gravform, og Tønsberg kommune har etter dette bygget flere minnelunder på etablerte kirkegårder.