Billingstad Aktivitetspark

Billingstad Aktivitetspark

Fargerik aktivitetspark

Grindaker ble invitert av Billingstad Vel til å delta i konkurransen om ny aktivitetspark på Billingstad i Asker. Det aktuelle området er Lynbanen, et friområde på 11.000 m2 som ligger på Billingstad, tett barneskolen. Parken er i dag et stort åpent landskapsrom med grusbane, gresslette og akebakke omsluttet av boligområder, hager og store gamle bjørketrær.

Oppdragsgiver: Billingstad Vel
Tidsrom: 2020-pågående
Illustrasjoner: Grindaker

Konseptforslaget til ny aktivitetspark er utviklet på bakgrunn av brukerundersøkelse med beboere på Billingstad og elever på Billingstad barneskole. Elevene ønsket seg mer rom for fart og lek på området, og naboer ønsker seg et inviterende grøntområde med møteplasser og treningsmuligheter.

Det er interaksjonen mellom mennesker som bidrar til å skape liv i området. Vi har derfor søkelys på inkluderende utforming, der man på tvers av alder, generasjoner, bakgrunn og interesser kan møtes gjennom ulike aktiviteter. Målet er at Lynbanen kan bli et sted hvor man kan få felles opplevelser og erfaringer og lære av hverandre, og hvor man kan oppleve fellesskap. Dette gjøres ved å gi stedet en programmering som både legger til rette for bestemte aktiviteter og gir rom for spontane hendelser.

Aktivitetsparken har to hovedakser, en gjennomgående nord-sydgående akse og en akse fra øst. Disse vil fungere som gang- og aktivitetslinjer og forbinder parken til området rundt. Aksene krysser hverandre i parkens mest sentrale punkt. Mange av aktivitetene er konsentrert til gangaksene som gir god tilgjengelighet og flyt i parken. Den åpne skrånende gressletta i syd bevares slik den er i dag.

Et variert tilbud som legger til rette for både organisert og uorganisert aktivitet er inkludert i forslaget for å kunne appellere til flere enn de som liker ballspill. Undersøkelser gjennomført på bruken av aktivitetsområder viser at jenter ofte kan havne på sidelinjen i forhold til bruk av store baner og skateanlegg. Mange jenter foretrekker lekeplasser og arealer uten tydelig fastsatte regler, slik som hinderløyper, klatreanlegg og balanseelementer. Med flere ulike aktivitetstilbud delt inn i soner vil man kunne dekke behovene for mange brukergrupper samtidig.

JANUAR – En vinterdag på Lynbanen. Flerbruksbanen gjøres om til skøytebane med benker og oppholdssteder rundt. Julegrana er tent og det er mye aktivitet i akebakken. I grunnlagsdokumentene kommer det frem at området er i dag like populært både på sommer- og vinterstid. Flerbruksbane, sosiale møteplasser, lek- og treningsområder må derfor enkelt kunne brukes som akebakke, skøytebane og turområde på vinteren. Det er også lagt inn flere samlingssteder, med mulighet for å tenne bål eller sitte skjermet under tak.