Blomreina

Blomreina

“Eit himmelrom”

Tomtens topografi og vegetasjon vært styrende gjennom hele prosjektet. Kvaliteter ved tomta ble bevart eller forsterket. Reinene (skråningene) er beholdt og den stedegne vegetasjonen forsterket slik at landskapsrommet lukkes helt i alle himmelretninger.

Byggherre: Førde kommune, Førde kirkelige fellesråd
Tidsrom: 1999-2002
Omfang/kostnader: Ca. 45 daa
Arkitekt: ARKI Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Man stenges ute fra de nære omgivelsene og har kun visuell kontakt med fjellene på norsiden og sørsiden av dalen.

Prosjektet ble tildelt Førde kommune sin Byggeskikkpris for 2013. Sitat fra jury og kommune i forbidelse med tildeling av prisen:

“Val av areal til denne gravplassen er gjort med omtanke. Eit fantastisk utgangspunkt som arkitekt og byggherre har vidareført til ei perle av ein gravplass. Vegetasjonen og den naturleg opphøgde reina er i vareteke på ein måte som gjer at ein kjem inn i eit landskapsrom som andar av fred og ro. Staden er naturleg skjerma frå omgjevnadane, men utforma slik at det samstundes kjennest fritt og luftig å vere her. Eit himmelrom.”