Dag Hammarskjøldsvei

Dag Hammarskjøldsvei

Frodig lokalvei

Ombyggingen av Dag Hammarskjølds vei ble meldt inn som et eget prosjekt til Oslopakke 3. Ring 3 ble lagt i Lørentunnelen som åpnet i 2013, og arbeidet med å bygge om Dag Hammarskjølds vei fra motorvei til lokalvei startet i 2014.

Byggherre: Statens Vegvesen Region Øst
Tidsrom: 2012-2015
Omfang: 900 meter, 37.000m2.
Entreprenør: Isachsen Entreprenør Oslo
Rådgivere: Via Nova Plan- og trafikk AS, Aas-Jakobsen, Geovita, ECT, Sweco, Brekke & Strand akustikk

Alle foto: Damian Heinisch

Nye Dag Hammarskjølds vei er en lokalveg bestående av kjørefelt med grønn midtdeler, kollektivfelt, sykkelfelt og fortau i begge retninger. Det er åpnet opp til Lørenvangen, Spireaveien og Peter Møllers vei. I tillegg er det planskilte krysset i Sinsenveien erstattet med rundkjøring.

Lokalveien har fått et bygatepreg med påkostede granittdetaljer, stedstilpasset støyskjerming og frodig og variert vegetasjon i sidearealene.

Grindaker har hatt ansvaret for landskapsutforming samt bidrag til felles 3D-modell. Kontoret har samarbeidet tett med resten av prosjekteringsgruppen.

Lokalveien har fått et bygatepreg med påkostede granittdetaljer, stedstilpasset støyskjerming og frodig og variert vegetasjon i sidearealene. Midtdeleren har trerekker bestående av ulike tresorter for hver strekning.

Grindaker har deltatt i prosjektet fra byggeplan til og med byggeoppføging.