Frogner stadion

Frogner stadion

Rehabilitering og nybygg

Frogner Stadion ble anlagt i 1901, og hadde sin storhetstid for hurtigløp på skøyter på 30- og 40-tallet. Etter en rehabilitering på 60-tallet, har anlegget vært i forfall, og mye av bygninger og tribuner har blitt revet.

Byggherre: Oslo kommune
Tidsrom: 2008-2012
Omfang/kostnad: Ca. 120 mill
Entreprenør: Dokken AS (landskap)
Arkitekt: SPOR Arkitekter AS
Rådgivere: Norconsult

Alle foto: Damian Heinisch

Prosjektet omfatter blant annet rehabilitering av gjenværende bygninger, (“buen”), et nytt tilbygg til denne, stadionanlegg med kunstfrossen hurtigløps- og bandybane, kunstgressbane for fotball, og tribuneanlegg for ca 800 personer.

Forprosjektet tok utgangspunkt i et skisseprosjekt/mulighetsstudie utarbeidet av LPO arkitekter. Skisseprosjektet omfattet i tillegg en ny flerbrukshall og ishockeyhall. Dette ble ikke inkludert i Grindakers videre prosjektering fram til byggestart og oppfølging

Hovedelementet i landskapsplanen er tribuneanlegget. Dette består av prefabrikerte og robuste betongprofiler som ligger i den eksisterende vollen mot Middelthuns gate og Kirkeveien.

I ettertid har Spor arkitekter, Grindaker og Norconsult utarbeidet et skisseprosjekt for en ny ishall.