Haakonsvern MTA

Haakonsvern MTA

Sjø- og landbasert treningsanlegg

MTA (Militært treningsanlegg) er resultat av en arkitektkonkurranse, og prosjektet slik det er realisert er nærmest uendret fra konkurranseforslaget. Idrettsbygg og utendørs treningsanlegg er tilrettelagt både for opplæring i spesifikke militære ferdigheter og inneholder generelle treningsfasiliteter for de totalt 5000 militære og sivile som har sitt virke på basen. Anlegget innbyr både til trening og som et sosialt møtested.

Byggherre: Forsvarsbygg
Tidsrom: 2007-2012
Omfang/kostnader: Ca. 40 mill. (utendørsanlegg)
Entreprenør: Sartor Maskin AS og Skanska AS
Arkitekt: Longva Arkitekter
Rådgivere: SWECO

Alle foto: Ivan Brodey

Utendørsanlegget omfatter kunstgressbane, løpebaner, hinderløype, ballbinge, sandvolleyballbaner og bryggeanlegg med klatre-/entringstårn. Anlegget ivaretar et stort mangfold av aktiviteter både på sjø og land. Kaien er utformet slik at sjø- og landbaserte aktiviteter skal kunne knyttes sammen og samtidig være et godt sted for opphold.

Anlegget innbyr både til trening og som et sosialt møtested.

Hele anlegget er omkranset av skrenter med naturlig blandingsskog. Vegetasjonsbruken gir en kontrast til dette med store solitære trær på en presis gressflate. Prosjektet var nominert til Statens byggeskikkpris i 2012 og mottok Forsvarsbyggs arkitekturpris i 2013.