Krydderhagen

Krydderhagen

Tidløs, frodig og romslig

Krydderhagen er et større boligområde på Hasle, beliggende på Vinmonopolets gamle tomt. Prosjektet består av delområde A – E, og inneholder i tillegg park og barnehage. Området er en del av Hasle Linje, med boliger, kontor, forretninger, kafeer, hotell og ungdomsskole. Hasle Linje inngår i en overordnet grønn struktur som skal koble Hovinbyen sammen.

Byggherre: Haslemann AS
Tidsrom:  2013- 2019
Omfang/kostnader: ca 31 daa
Entreprenør: AF-gruppen Norge AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Anleggsgartner: Braathen Landskapsentrepenør AS
Rådgivere: Rambøll

Alle foto: Damian Heinsich

Prosjektet grenser mot eldre villabebyggelse og gamle, bevarte industribygg i tegl. Sentralt på området ligger Vinmonopolets gamle administrasjonsbygg, samt det gamle pipebygget.

Det er lagt vekt på å gi både gårdsrom og fellesareler et mest mulig grønt preg.

Prosjektets materialbruk er tilpasset den gamle bebyggelsen, med fasadematerialer i hvit puss og rød tegl, samt bruk av grusdekker og gatestein. Tilsammen bidrar dette til at prosjektet glir naturlig inn i omgivelsene.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært forprosjekt og detaljprosjekt, samt oppfølging i byggeprosessen.