Helsfyr stasjon

Helsfyr stasjon

Utvidelse av torg

I perioden 2018-2019 ble Helsfyr T-banestasjon oppgradert for universell utforming, nytt interiør og belysning. I tillegg ble stasjonen utsmykket av kunstneren Katrine Giæver.

Byggherre: Sporveien AS
Tidsrom: 2018-2019
Omfang/kostnader:
Arkitekt: MDH arkitekter
Entreprenør: Askim entreprenør AS
Rådgivere: Aas Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Electronova AS og ECT AS

Alle foto: Damian Heinsich

Begge adkomstene har fått endrete fasader med flere vinduer, og adkomsten i vest har fått en ny sekundær inngang på utsiden av eksisterende bygg. Adkomsten i øst, som ligger delvis under terreng, fikk ny membran og nytt system for overvannshåndtering tilpasset dagens krav om håndtering av overvann på egen tomt.

Et nytt torg ble etablert i forkant av de nye vinduene og eksisterende teglsteinsmur ble resatt og utvidet, og danner rammene for plassen. Torget er en utvidelse av eksisterende torg og det er benyttet samme type teglsteinsdekke. Den nye plassen har fått en plantekasse i tegl som bølger seg opp fra dekket og indikerer retningen på sporene som ligger under. Plantekassen har en benk i den ene enden, og fungerer også som et regnbed med fordrøyningskassetter. Det er i hovedsak benyttet norske arter som furu, sølvbunke og ormetelg i plantefeltene. Ved den nye sekundærinngangen i vest er det etablert en ny plantekasse i tegl i en buet form som tar igjen byggets sirkulære form.

Torget er en utvidelse av eksisterende torg og det er benyttet samme type teglsteinsdekke.