Hol Gravlund

Hol Gravlund

Høyt hevet

Hol gravlund ligger i Hamar kommune i Hedmark. Da Hamar kirkegård ble for liten ble Hol gravlund bygget som avlastning. Gravplassen, som har flott utsikt over Hamar by, er bygget som en frittstående gravplass uten seremonibygg.

Byggherre: Hamar kirkelige fellesråd
Tidsrom: 1980-1984
Omfang/kostnader: Ca 17daa.
Arkitekt: Østby-Kleven-Almaas

Alle foto: Damian Heinisch

På tre sider er anlegget omrammet av skogsbryn og på den fjerde siden står en rekke lindetrær. Inne på gravplassen er det kun brukt kirsebærtrær som et gjennomgående hovedgrep. De gir anlegget en helt spesiell stemning med sin vakre vårblomstring og sine flotte høstfarger. Om våren er det løkblomstring.

Inne på gravplassen er det kun brukt kirsebærtrær som et gjennomgående hovedgrep

Det er bygget et klokketårn i forbindelse med den nye kirkegården. Tårnet er tegnet av arkitektkontoret Østby, Kleven, Almaas. Benker, vannposter, gjerder og porter har samme formspråk som klokketårnet og binder anlegget sammen til en helhet.