Holmenkollen Nasjonalanlegg

Holmenkollen Nasjonalanlegg

Komplett skiarena

I forbindelse med at Oslo ble tildelt ski-VM i 2011 ble Grindaker engasjert i planleggingen av nasjonalanlegget. Oppdraget har hatt en stor spennvidde fra analyser, separate utredninger og regulering, til detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Byggherre: Oslo kommune
Tidsrom: 2005-2012
Omfang/kostnader: 1800 mill (hele nasjonalanlegget)
Arkitekt: ØKAW arkitekter, JDS architects
Rådgivere: Multiconsult, Norconsult

Alle foto: Damian Heinisch

Vinteren 2005 gjorde Grindaker sammen med ØKAW arkitekter og Multiconsult en utredning av muligheter for ny storbakke i Holmenkollen. Dette arbeidet ble utvidet til også å inkludere mulighetsstudier for en komplett skiarena for nordiske grener tilpasset dagens krav. Arbeidet resulterte i et konsept for en samlet arena i Holmenkollen med stadion for langrenn og skiskyting, ny storbakke og ny normalbakke i Midtstuen. Etter å ha blitt tildelt VM, lyste Oslo kommune ut en åpen arkitektkonkurranse om nytt tilløp i Holmenkollbakken.

Denne ble vunnet av arkitektkontoret JDS architects. Prosessen videre ble utført i to prosjekteringsteam hvor ØKAW arkitekter, Grindaker og Multiconsult hadde ansvaret for den overordnede planen, Nye Midtstubakken, langrennsarenaen og løypene, mens JDS, Norconsult og Grindaker hadde ansvaret for den Nye Holmenkollbakken. Prosjektet har i tillegg omfattet tre nyetablerte tjern; nye Besserud-tjernet, Seterdammen og Midtstudammen. Sistnevnte får sitt tilsig både naturlig fra bekkene i Styggedalen og kunstig fra en boret fjelledning. Denne dammen vil i sommerhalvåret kunne tilby turgåere en flott badeplass.