Hvalstad aktivitetspark

Hvalstad aktivitetspark

Inkluderende møteplass i nærmiljøet

Hvalstad skole i Asker har fått ny aktivitetspark. Aktivitetsparken ligger i skoleområdets nordlige del, i tilknytning til område med eksisterende ballbaner, og knytter organisert og individuell aktivitet sammen. Parken tilrettelegger for både idrett, egenorganisert aktivitet og sosiale møteplasser. Det har vært fokus på inkluderende utforming og Hvalstad aktivitetspark mottok Asker kommunes tilgjengelighetspris i 2020.

Byggherre: Asker kommune
Tidsrom: 2019
Omfang/kostnader: Ca 1000m2, 4,5  mill
Entreprenør: Betongpark Anlegg

Alle foto: Damian Heinisch

Parken omkranses av vegetasjonsområder med trær, kratt og busker. Parken består av en rullepark med pumptrack og skateanlegg som er spesialtilpasset rullestolbrukere, egenvekttrening og parkour for utendørs trening, trampoliner og basketkurv for lek og ballspill. Parken er møblert med ulike plassbygde møbler for opphold og hvile, i tillegg til grillplass. Mot vest er det etablert en natursti i skogsbelte. Parken skal innby til aktivitet og opphold og har blitt et sosialt møtested i nærmiljøet.

Parken er et samarbeidsprosjekt mellom Hvalstad idrettslag, Hvalstad vel og engasjerte foreldre.

Overvann fra aktivitetsplassen ledes på overflaten til tilliggende vegetasjonsfelt, der det fordrøyes og infiltreres. Belysning på plassen ivaretas ved master og pullerter som får en plassering som sørger for at de ikke sjenerer omgivelsene.