Jordal Skatepark

Jordal Skatepark

Rulling i sentrum

Jordal skatepark ligger i eksisterende Jordal idrettspark, som gjennom årene har vært gjennom omfattende rehabilitering. Skateparken er godt integrert i resten av idrettsparken for å skape helhet.

Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tidsrom: 2021-2022
Omfang/kostnader: Ca 3000 m2
Arkitekt: Betongpark AS
Rådgivere: VA Visjon AS, Flaget AS, Rambøll
Entreprenør/Anleggsgartner: Skaaret landskap

Alle foto: Damian Heinisch

For å ivareta hensyn knyttet til det historiske idrettsanlegget, har skateanlegget blitt formgitt med den tidligere løpebanen som hovedreferanse. En forutsetning har vært å opprettholde tverrforbindelsen mellom kunstgressbanen og skateanlegget som en tydelig gangakse.

Eksisterende skråning mot skateparken har fått funksjon som en naturlig tribune, og det er utført tiltak for å sikre eksisterende trær i skråningen.

Det har vært gjennomført brukermedvirkning mot den lokale skateklubben Rulle Jordal, samt konsultasjon med World Skate. I prosessen har prosjektet hatt tett dialog med både Byantikvaren, VAV og naboprosjekter som omfatter rehabilitering av klubbhuset på Jordal og kunstgressbanen.