Hasle Linje K5

Hasle Linje K5

Kommunikasjons- og oppholdssoner

K5 består av tre kontorbygg (K5A-C), og inngår som en del av området Hasle Linje. Området grenser til Økernveien i sør-øst, og inngår som en del av en større bygningsmassse som tilsammen fungerer som en buffer mellom den traffikerte veien og boligene på Hasle Linje.

Byggherre: Höegh Eiendom
Tidsrom: 2013-2019
Omfang/kostnader: Ca 10 daa
Arkitekt: LOF Arkitekter AS
Entreprenør: AF Bygg Oslo
Rådgivere: Seim og Hultgreen AS, Rambøll, AF Consult AS

Alle foto: Damian Heinisch

De tre byggene omkranser et stort, åpent torg som fungerer som felles kommunikasjons- og oppholdssone. Sentralt på torget er det anlagt et stort regnbed som håndterer fordrøyning av overflatevann. I forbindelse med grøntarealene er det etablert sitteplasser som legger tilrette for opphold. På K5B er det bygget takterrasse med plantekasser, som fungerer som oppholdsareal for ansatte. På bygg K5C etableres et grønt tak med stort artsmangfold. Prosjektet er klassifisert som BREEAM Very Good (K5A) og Excellent (K5B).

Prosjektet er klassifisert som BREEAM Very Good (K5A) og Excellent (K5B).