Knud Knudsens Plass

Knud Knudsens Plass

Bydelstorg og møteplass

Ved sydenden av St. Hanshaugens parkdrag ligger Knut Knudsens plass og tar i mot gangtrafikk fra alle himmelretninger. Grindaker fulgte prosjektet fra skissestadiet til ferdig anlegg. Fra å være en taxiterminal og parkeringsplass, har det nå blitt en møteplass for byen.

Byggherre: Oslo kommune, Samferdselsetaten
Tidsrom: 2008-2010
Omfang/kostnader: 6,5 mill.
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Rådgiver: ViaNova

Alle foto: Damian Heinisch

Gjennom prosjektet har Knud Knudsens plass blitt oppgradert til å bli et flott bydelstorg for bydel St. Hanshaugen i Oslo. Ved å frigjøre arealet som taxiterminalen og returpunktet på plassen opptok, gav det rom for nye sitteplasser, sykkelparkering, kunstnerisk utsmykking og vegetasjon. Tidligere buskbeplantning mellom parken og plassen har blitt fjernet for å skape bedre kontakt mellom den grønne parken rundt St. Hanshaugen og det nye byrommet.

Plassen har et særpreget, geometrisk dekke av basalt og granitt.

Plassen har et særpreget, geometrisk dekke av basalt og granitt. Dekket består av trapesformede heller som tar opp retninger som dannes av gatestrukturen og plassens karakteristiske kileform. Hellene gir flotte fargekontraster i belegget, som kommer spesielt godt fram i regnvær.

Vegetasjonsbruken på plassen er variert med inspirasjon fra parken rundt St. Hanshaugen. Det opphøyde plantefeltet på plassen har ulike typer stauder, samt vårblomstrende prydkirsebær og løk. Mot parken avsluttes plassen med nye buskplantinger av syrin og bunndekkende stauder. Det har også blitt plantet løvtrær som erstatning for tidligere felte trær.