Lenagata

Lenagata

Bølgende åker

Statens vegvesen Region øst hadde med bistand fra Oppland fylkeskommune utarbeidet en detalj- og reguleringsplan for Miljøgate i Lena sentrum.

Byggherre: Statens vegvesen, Region Øst
Tidsrom: 2012-2014
Omfang/kostnad: Ca 16 mill. (Entreprisekostnad)
Entreprenør: Brødrene Guldbrandsen AS
Rådgivere: Via Nova Plan og Trafikk AS, Electronova AS

Alle foto: Damian Heinisch

Grindaker AS ble sammen med Via Nova Plan og Trafikk AS engasjert til å utarbeide byggeplan for 1. byggetrinn med rundkjøring og deler av Lenagata og Silogata. Siktemålet med miljøgata var å bedre trafikkforholdene og sikkerheten og medvirke til en positiv utvikling av tettstedet Lena som helhet. I tillegg til gata og rundkjøringen ble fortau og plasser med grøntanlegg opparbeidet.

Siktemålet med miljøgata var å bedre trafikkforholdene og sikkerheten og medvirke til en positiv utvikling av tettstedet Lena som helhet.

Konseptet ble å utvikle grøntrabatter mellom gate og fortau/plasser. Rabattene ble utformet slik at de skapte uterom mot bygningene langs gata. De ble bygget med en kant i sort betong som gikk opp i sittehøyde og stedvis ble avdekket med en trebenk for opphold. Rundkjøringen ble utformet som en bølgende «åker». Grøntrabattene har gitt avskjermede og gode fortau og oppholdsarealer langs fasadene. De er beplantet med frodige blomstrende stauder og stedegne tresorter. Det bølgende åkerlandskapet i senter av rundkjøringa er beplantet med gras og starrarter.

I sentraløya er det plassert skulpturell belysning for rundkjøringen. Anlegget har en sterk form, få elementer og et frodig uttrykk som har gitt et positivt løft for Lena sentrum og et grunnlag for videre utvikling av miljøgata, torget og parken.